O konkursie BICC

Celem konkursu jest popularyzacja nowoczesnych narzędzi analitycznych wśród studentów i partnerów zewnętrznych wydarzenia, a także wypromowanie młodych talentów w tym zakresie.

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest prognoza wartości wybranego zjawiska empirycznego dokonana na podstawie odpowiednich danych, dostarczonych przez Organizatorów.

Modele, metody i sposoby ich implementacji (np. rodzaj pakietu, programu komputerowego) mogą być dowolne - decyzja w tej kwestii należy do danego zespołu projektowego, który zgłosił się do konkursu.

To już trzecia edycja konkursu o charekterze ogólnopolskim, który przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych w Polsce!

Informacje dla uczestników

W ramach rejestracji wystarczy wypełnić krótki formularz w wyznaczonym terminie, aby uzyskać odpowiednie dane potrzebne do wykonania zadania konkursowego!

Biorąc udział w naszym wydarzeniu nie tylko sprawdzisz swoją wiedzę z tematyki modelowania i prognozowania zjawisk empirycznych, ale również masz szansę wygrać atrakcyjne nagrody!

Najlepsze prace zostaną wyróżnione na gali finałowej, która odbędzie się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w formie hybrydowej!

Tematem III edycji konkursu BICC jest prognozowanie dynamiki liczby osób bezrobotnych w Polsce, mierzonej wskaźnikiem liczby bezrobotnych zarejestrowanych (pomiar miesiąc do miesiąca, m/m).

Dane będące podstawą projektu mają charakter czasowy i część z nich zostanie przesłana uczestnikom. Pozostała część zbioru danych jest znana tylko Organizatorom, stanowiąc dla nich podstawę walidacji prognoz.


O nagrodach dla uczestników poinformujemy wkrótce!

Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem:

www Formularz zgłoszeniowy


W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin pdf

Harmonogram wydarzenia*:

*Harmonogram może ulec zmianie.

Najlepsza praca z I edycji BICC

I edycja konkursu "Business Intelligence Case Challenge" polegała na prognozie szeregu czasowego - zysku ze sprzedaży detalicznej prądu. Najlepszą pracę napisał Piotr Migdałek (Politechnika Wrocławska).

Organizator

logoknad

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 i na początku działalności pracowało pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu członków Koła na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są Prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Kontakt

Główny koordynator III Edycji Konkursu BICC:
Filip Waśniowski

E-mail: konkurs.bicc@gmail.com

Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Analizy Danych UEK

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków